Informacja dla przedsiębiorców z terenu gminy Końskie Drukuj Email
(2015-01-20)
Dnia 26 stycznia 2015 r. o godz. 14:00 w Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach (adres: Rynek 3), odbędzie się spotkanie z ambasadorem Nigerii dotyczące współpracy gospodarczej z przedsiębiorcami z terenu województwa świętokrzyskiego.
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu oraz współpracą proszone są o kontakt z Panem Andrzejem Łukasikiem, tel. 603 916 467.
 
Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert Drukuj Email
(2015-01-20)
 

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie

 

na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późń. zm.) oraz art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XLIV/450/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Końskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert
w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015, w zakresie:
1) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
3) wypoczynku dzieci i młodzieży.
Czytaj całość…
 
Ogłoszenie w sprawie VIII Ns 1465/14 Drukuj Email
(2015-01-20)
 
Czytaj całość…
 
70 rocznica wyzwolenia Końskich Drukuj Email
(2015-01-19)
Tradycyjnie, jak co roku, 16 stycznia w Dzień Wyzwolenia Końskich, kilkadziesiąt osób oddało cześć Tym, którzy przelali krew w walce za naszą wolność.
Czytaj całość…
 
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015 Drukuj Email
(2015-01-13)

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie
na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

 

ogłasza otwarty konkurs ofert

 

i zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację w 2015 r. zadań publicznych w zakresie:

 
Czytaj całość…
 
IV sesja Rady Miejskiej w Końskich Drukuj Email
(2015-01-12)
Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm./
 
z w o ł u j ę
 
na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Końskie nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej
w Końskich, która odbędzie się
w dniu 14 stycznia 2015 r. o godzinie 14.00
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1.
Czytaj całość…
 
23 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Drukuj Email
(2015-01-08)

 
Wysokie miejsce gminy Końskie w rankingu Evidence Institute "Tu stawia się na oświatę" Drukuj Email
(2015-01-08)
Kielce, Końskie i Sadowie to miejsca najbardziej sprzyjające edukacji w naszym województwie. Tak wynika z raportu Evidence Institute. Ranking jest poważny, bo opracował go instytut prowadzony przez doktora Macieja Jakubowskiego, byłego wiceministra edukacji narodowej, analityka i ekonomistę, który przygotowuje między innymi światowe badania umiejętności piętnastolatków PISA.
Czytaj całość…
 
Informacja dla pacjentów POZ Drukuj Email
(2015-01-07)
Szanowni Państwo!
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że po 1 stycznia 2015 r. świadczeń medycznych będą udzielać wszystkie gabinety lekarza POZ.
Czytaj całość…
 
Sylwester Pod Gwiazdami 2014 Drukuj Email
(2014-12-31)

 
Życzenia Noworoczne Drukuj Email
(2014-12-30)

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 21 z 1174