Otwarcie świetlicy wiejskiej w Dyszowie Drukuj Email

W dniu 13 czerwca 2015 r. po czterech latach budowy dokonano otwarcia świetlicy wiejskiej

w Dyszowie. Gości przybyłych na tę uroczystość powitał Waldemar Zagdański Przewodniczący

Zarządu Wspólnoty Spółki Gruntowo-Leśnej Mieszkańców Wsi Dyszów.

Czytaj całość…
 
Sesja Rady Miejskiej Drukuj Email

 

Niniejszym zapraszam Pana (Panią) na X sesję Rady Miejskiej w Końskich, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, ul. Partyzantów 1.

 

                                    Projekt porządku obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Informacja o pracy Burmistrza Miasta i Gminy między sesjami.

5. Informacja  nt. stanu przygotowania Sielpi do sezonu turystyczno-wypoczynkowego.

6. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r.

7. Udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Końskie za 2014 rok.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

   a) zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Końskich w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Końskie na lata 2015-2024,

   b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Końskie na 2015 r.,

   c) zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Końskich Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Modliszewicach w drodze wniesienia wkładu pieniężnego,

   d) zmieniająca uchwałę Nr XLIII/446/2014 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zatwierdzenia ,, Planu Odnowy Miejscowości Stary Sokołów,

   e) powołania Zespołu do przygotowania wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach, Sądu Rejonowego w Końskich, na kadencję 2016-2019,

   f) zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Końskich,

   g) powołania Młodzieżowej Rady Miasta i Gminy Końskie i nadania jej statutu,

   h) powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Końskie i nadania jej Statutu,

   i) o scaleniu i podziale nieruchomości na obszarze objętym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Końskie, w rejonie ulicy Majora Hubala, Leśnej po ogrody działkowe,

   j) rozpatrzenia skargi Pana Rafała Machowskiego na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Końskie.

9. Interpelacje i zapytania radnych oraz udzielenie odpowiedzi.

10. Informacje, komunikaty, oświadczenia, wolne wnioski.

11. Zakończenie obrad.

                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej  

                                                                       Zbigniew Kowalczyk

 
Plan gospodarki niskoemisyjnej Drukuj Email

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Końskie,

Nasze Miasto i Gmina przystąpiły do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Końskie”.

Celem realizacji zadania jest zaplanowanie gospodarki niskoemisyjnej w Mieście i Gminie oraz umożliwienie mieszkańcom wykorzystania środków finansowych z funduszy unijnych i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, m.in. na termomodernizację budynków, wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, montaż kolektorów słonecznych, itp. Tylko gminy wdrażające Plan gospodarki niskoemisyjnej będą mogły wspierać mieszkańców w ubieganiu się o dodatkowe środki finansowe dla zamierzonych inwestycji. 

W związku z tym, od poniedziałku 22 czerwca 2015 roku rozpocznie się ankietyzacja obiektów użyteczności publicznej oraz indywidualnych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Ankieta dot. sposobu ogrzewania budynków oraz rocznego zużycia energii elektrycznej, cieplnej.

W tym celu mogą do Państwa zapukać ankieterzy,  którzy powinni okazać się imiennym upoważnieniem Burmistrza Miasta i Gminy Końskie do przeprowadzenia ankiety. Ci z Państwa, którzy z różnych powodów nie wyrażą zgody na udzielenie informacji ankieterom, mogą pobrać ankiety u sołtysów wsi, w Urzędzie Miasta i Gminy oraz ze strony internetowej UMiG Końskie.

Wypełnione ankiety również można złożyć do dnia 03.07.2015 r. u sołtysów oraz w Urzędzie Gminy, lub przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres e-mail jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Ankiety po pobrania:

-        Ankieta dla indywidualnych gospodarstw domowych

-        Ankieta dla obiektów użyteczności publicznej

-        Ankieta dla przedsiębiorców

 
Kaziuki Koneckie 2015 Drukuj Email

W dniu 12 czerwca 2015 roku na placu Kolegiaty pw. św. Mikołaja w Końskich odbyły się „Kaziuki Koneckie”, święto patrona powiatu koneckiego błogosławionego ks. Kazimierza Sykulskiego. Organizatorami tej uroczystości już po raz trzeci były: Starostwo Powiatowe w Końskich wspólnie z gminami powiatu koneckiego oraz Parafia pw. św. Mikołaja w Końskich.

 

Czytaj całość…
 
Nagrody Burmistrza dla laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych Drukuj Email

W dniu 11 czerwca 2015 r. w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich, odbyło się wręczenie nagród dla laureatów i finalistów wojewódzkich konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2014/2015. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, nauczyciele oraz rodzice wyróżnionych uczniów. 

Czytaj całość…
 
Konferencja żywieniowa Drukuj Email

 

W dniu 10 czerwca 2015 r. w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Końskich, odbyła się konferencja poświęcona tematyce zdrowego żywienia uczniów w placówkach oświatowych. Organizatorami spotkania byli Urząd Miasta i Gminy w Końskich oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Końskich. W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy koneckich szkół i przedszkoli, przedstawiciele Rady Rodziców, kucharze, intendenci oraz ajenci sklepików.

Czytaj całość…
 
Odbudowa zbiornika wodnego w Sielpi Drukuj Email
(2015-06-16)
W dniu 2 czerwca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich odbyło się kolejne spotkanie nt. odbudowy zbiornika wodnego istniejącego na rzece Czarnej Koneckiej w Sielpi wraz z turystyczno-rekreacyjnym zagospodarowaniem jego terenu i obszaru funkcjonalnie z nim związanego.
Czytaj całość…
 
Spotkanie - Wschodni Szlak Rowerowy GREEN VELO Drukuj Email
(2015-06-15)
Projekt "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja" wchodzi w kolejny etap realizacji. Od 15 czerwca w całej Polsce będą organizowane spotkania dotyczące systemu rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom wdrażanego w ramach ww. projektu.
Czytaj całość…
 
Konecka Glorietta 2015 Drukuj Email
(2015-06-01)
Szanowni Mieszkańcy Gminy Końskie!
 
 Chciałbym serdecznie zaprosić do zgłaszania kandydatów do Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Końskie „Konecka Glorietta”.
Czytaj całość…
 
System rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom Drukuj Email
(2015-06-12)
Zaproszenie do udziału w systemie rekomendacji Miejsc Przyjaznych Rowerzystom na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.

W imieniu Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, będącej partnerem wykonawczym projektu "Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - Promocja" mamy przyjemność poinformować Państwa o rozpoczęciu od dnia 15 czerwca br. naboru podmiotów, zainteresowanych uzyskaniem statusu "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom" na Wschodnim Szlaku Rowerowym Green Velo.
Czytaj całość…
 
Światowy Dzień Honorowego Dawcy Krwi Drukuj Email
(2015-06-12)

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 21 z 1265